Szanuj jakość powietrza, którym oddychasz

Stan zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy gazami cieplarnianymi, wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka oraz całe środowisko naturalne, którym się otaczamy. Alarmujące dane, dotyczące stopnia zanieczyszczeń, jakie codziennie wpływają do atmosfery wskutek działalności olbrzymiej liczby fabryk, zakładów produkcyjnych czy innych firm, spowodowały, że eksperci z krajów Unii Europejskiej postanowili wziąć sprawę we własne ręce i opracować system działań, mających przyczynić się do zmniejszenia ilości szkodliwych gazów, znajdujących się w naszym powietrzu.

Pomoc finansowa

Ale, aby to osiągnąć, konieczny był system uwzględniający wysokie koszty takich działań, przy jednoczesnych niewielkich możliwościach finansowych poszczególnych miast czy całych regionów w krajach o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach. Z tego właśnie powodu opracowano różne formy pomocy finansowej, przeznaczonej na działania mające przyczyniać się do stopniowego ograniczania emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Jest to możliwe np. dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a całość działań zmierzających do umożliwienia prowadzonych w tym obszarze prac, może być sfinansowana dzięki dotacji, której otrzymanie zapewni odpowiednio przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Firmy zajmujące się opracowywaniem PGN

Ponieważ uzyskanie tego typu dotacji jest dla gmin starających się o nią niezwykle ważnym wsparciem finansowym, dlatego w celu odpowiedniego przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji najczęściej korzystają one z pomocy doradców i specjalistów, opracowujących każdy plan gospodarki niskoemisyjnej od Strategor z uwzględnieniem odrębnych, specyficznych dla danej gminy danych.

Dotyczą one:

  1. inwentaryzacji energii zużywanej przez daną gminę oraz poziomu emitowanych do środowiska gazów cieplarnianych;
  2. możliwych do uzyskania źródeł dotacji dla danej gminy;
  3. prawdopodobnych i możliwych do wprowadzenia oraz zastosowania redukcji szkodliwych gazów emitowanych do środowiska;

Do najważniejszych korzyści, jakie dana gmina może osiągnąć dzięki zleceniu opracowania PGN, należą:

  1. dzięki profesjonalnemu podejściu specjalistów – maksymalne ułatwienie procedur i zwiększenie szans na otrzymanie wnioskowanej dotacji;
  2. możliwość zaoszczędzenia przez gminę środków finansowych dzięki zoptymalizowaniu  zużycia energii;
  3. realny wpływ na zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie danej gminy;
  4. zyskanie pozytywnego wizerunku, jako gminy zatroskanej o czystość środowiska naturalnego i prowadzącej działania prośrodowiskowe.

Każdy we własnym zakresie powinien dbać o poprawę czystości powietrza, którym oddychamy. Zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie jak wiele szkodliwych substancji się w nim znajduje, również z naszego powodu.

 

Autor zdjęcia: NASA Goddard Photo and Video